Green Feet Award

Duurzaam ondernemen betekent bij alle bedrijfsbeslissingen enerzijds een hoger bedrijfsrendement nastreven en anderzijds alle kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. (MKB)

ABa recycling wil bedrijven die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel dragen, belonen met de "Green feet certificat".

De "Green feet certificat" wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die voor het recycleren van AEEA de samenwerking met ABa recycling zijn aangegaan.

ABa recycling staat voor verantwoord, duurzaam en maatschappelijk ondernemen. ABa recycling zorgt ervoor dat goederen volgens de Europese wetgeving worden gerecycleerd en verzekert haar klanten zo het meest ecologisch en economisch sociaal verantwoord resultaat. Door de samenwerking met ABa recycling zorgen bedrijven voor de nieuwe grondstoffen van morgen.

Get the "GREEN FEET" certificaat showing you care about nature !

Top