Wat doen wij?

ABa recycling recycleert Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Eens de goederen op ons bedrijfsterrein in Gellingen aankomen, gaan ze naar ons depollutiecentrum. Hier worden ze ontdaan van alle gevaarlijke stoffen en verder ontmanteld om opnieuw als primaire grondstof te gebruiken. Het hele verwerkingsproces wordt op onze eigen site en door onze eigen mensen gerealiseerd.

Indien gewenst stellen wij containers en transportmiddelen ter beschikking om de inzameling en sortering van uw elektrische en elektronische afgedankte goederen moeiteloos te laten verlopen. Door u een marktconforme oplossing aan te bieden voor uw elektrische en elektronische afvalverwerking en de logistieke afwikkeling ervan, hoeft u hier als bedrijf geen kostbare tijd en energie aan te spenderen waardoor u zich kan blijven concentreren op uw kernactiviteiten.

Duurzaam ondernemen met de hulp van ABa recycling

ABa recycling zorgt ervoor dat uw elektronisch afval niet op land- of in zeestortplaatsen gedumpt wordt en geeft u 100% garantie dat het niet in ontwikkelingslanden terecht komt.

EÚn van de verwezenlijkingen waar wij trots op zijn is dat wij in staat zijn het volledige verwerkingsproces op onze site te kunnen realiseren. We hebben dan ook ge´nvesteerd in locatie, gebouw, verwerkingsinstallatie en laten ons omringen door de bekwaamste mensen zodat we kennis en expertise kunnen leveren aan onze klanten.

Ons verwerkingsproces behoort dan ook tot het meest gesofisticeerde en milieuvriendelijkste in Europa.

Alles verloopt volgens de striktst wettelijke normen en garandeert de hoogste recyclagepercentages. Elke beslissing is weloverwogen om een zo groen mogelijke voetafdruk na te laten.

Dit volgens het "cradle to cradle" principe(*). Voor de toekomst zal de grote uitdaging zijn een oplossing te vinden om de uitputting van natuurlijke grondstoffen tegen te gaan, energiebesparingen te realiseren en de afvalberg te verminderen. Door met ons samen te werken draagt u op eenvoudige wijze bij tot duurzaam ondernemen.

(*) Bij elke zakelijke beslissing maken we een nauwkeurige afweging van de economische, ecologische en maatschappelijke belangen want elke bedrijfsactiviteit heeft impact op mens en milieu, op korte maar ook op lange termijn.

Onze betrokkenheid

ABa recycling helpt u met de recyclage van uw afval en dit volgens de wettelijke normen, zodat u zich als bedrijf kan concentreren op uw kernactiviteiten. Vandaar ook dat ABa recycling graag instaat voor de wettelijke en administratieve aspecten die verbonden zijn aan het afvalbeheer. U bent immers gespecialiseerd in uw bedrijfsactiviteit, niet in grondstofrecuperatie. ABa recycling is dit wel en wil er samen met u voor zorgen dat uw afgedankte elektrische en elektronische apparaten niet langer een probleem vormen, maar kansen creŰren.

Doelstellingen

ABa recycling zorgt voor de grondstoffen van morgen, zoals kunststoffen, ijzer, non - ferro metalen en dit door te recycleren op de meest verantwoordelijke en ethische manier. Wij geloven dat het onze rol is bij te dragen tot een schonere wereld in deze wegwerp- en consumptiemaatschappij door het recycleren van elektrische en elektronische goederen. Zo kunnen uw goederen opnieuw worden omgevormd tot nuttige, gewilde, herbruikbare objecten.

U schenkt ons uw vertrouwen, wij verzekeren u

  • een professionele begeleiding door gegarandeerde afname
  • een marktconforme verwerking van de recyclage van uw AEEA
  • verantwoord, milieuvriendelijk en veilig recycleren

OVAM

Erkenningsnummer ABa recycling: 108298 (geldig tot 20 september 2032)

Top